Werkwijze

Het imago van de topper en de middelmaat is voor 90% gelijk.

Wij leggen in onze coaching het accent op de 10% waarin ze van elkaar verschillen.

 

"Telling is just an act,

coaching is making a personal investment in someone"

 

Training / Coaching / Masterclasses / Clinics en Lezingen

De sessies worden zowel in groepsverband als individueel verzorgd en zijn in alle gevallen uiterst interactief en bevat doorgaans een scala van praktische oefeningen.

 

Doel

Niemand wordt "voor schut" gezet! Het doel is een zo groot mogelijke take-home value voor de cliënten te creëren waarbij op een positieve en respectvolle wijze rekening wordt gehouden met de individuele deelnemers.

 

Successful personal business image

Door onze diplomatieke wijze van optreden zijn we erg bedreven in het creëren van draagvlak voor een "successful personal business image" onder de medewerkers, ongeacht hun functie. Onze grote kracht ligt in de implementatie van de aangeleerde vaardigheden in de bedrijfsorganisatie.

Sommigen spreken zelfs na vele jaren nog van "Gonnie-proof".

 

Adviezen / Werkboeken

Adviezen en werkboeken worden uitsluitend op maat geleverd en bevatten een hoog individueel gehalte.Deze zijn op aanvraag voor een training te verkrijgen.

 

Certificaten    

Na afronding van een training wordt een certificaat uitgereikt. 

 

 

(Business)Etiquette; Een goede kennis van de etiquette komt niet alleen professioneel over; het helpt u ook te ontspannen tijdens het zaken doen zodat u zich volledig op uw cliënt kunt concentreren. Het toont ook respect voor elkaar.

 

Goede manieren vallen niet op, het ontbreken ervan wel!

Neem contact op via:

Telefoon: +31 (0)6 50 28 88 29

E-mail: info@imageconsultancy.nl